//-->

tepekent, tepekentim, tepekentimizi,tepeköy,konya, giyret,giryattepe

tepekent tarihi

KONYA TEPEKÖY KASABASI'NIN TARİHÇESİ

Bölgenin tarihi Türklerin bölgeyi feth etmeden öncesine dayanır. Kasabadaki eski kilise kalıntılarının varlığı, gayr-i müslim mezarlıklarının mevcudiyeti ve eski isminin bir bizans komutanının adından almış olmasına dair rivayet buna delildir. İsmail Hakkı Konyalı'nın Konya tarihi kitabında, Tepeköyü yerleşim yeri olarak kuran kişinin Bizans komutam Kirfard isminde bir kişinin olduğu rivayet edilmektedir. Kasabanın eski isminin bu komutanın isminden dolayı Giryat-Giryet olduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca Selçuklular döneminde, Konya-Altınapa-Başarakavak-Elikesikhan ve Derbent istikametinde devam eden, bir bakıma Konyanın batıya açılan kapısı sayılan tarihi kervan yoluna 5 km yakınlıkta bulunan ve döneminde çok sık bir ormanlık alan içerisinde kalan, yolculuğun selameti bakımında sığınılıp saklanılacak özelliğe haiz olan bu noktada yolcular birbirine gir yat diye hitap edip daha sonra teleffuzu kolaylamak için Giyret olarak isimlendiği de rivayet edilınektedir.

Selçuklular döneminde müslümanların eline geçmiştir. Selçuklular döneminde yapılmış olan ve halen kullanılan Aşağı Merkez Cami'nin Selçuklu sultanı Aleattin Keykubat'ın kızı tarafından 1236'da yaptırıldığı rivayet edilınektedir. Bu bakımdan tarihen sultanların alaka gösterdiği bir yer olarak nitelendirilebilir. Osmanlılar döneminde arazilerinin bir kısım geliri muhtelif vakıflar için tehsis edilmiş. Başka bir rivayete göre Karamanoğlu Mehmet Bey’in kazaskerlerinden (Osmanlı Devleti’nde yüksek bir ilmî ve adlî rütbe) Hacı Mustafa oğlu Kadı Mürsel, Sille’ye bağlı Kirli Giyret (Tepeköy) köyünde de kendi adını taşıyan bir cami yaptırmış. Bu köyü Sultan I. Alâeddin’in kayınpederi Alaiye beyi Kirvart’a vermişti. Köyün adı biraz tahrif edilmiş hâlde onun adını taşıyor. Mimarını belirtecek bir yazı bulunmayan camiye ait kitabe taşının cami harap hâlde iken Gözlülü Halil Ağa tarafından getirilerek postane yanındaki Hacı Hasan Camii’nin kıblesine konulduğu anlaşılıyor.

 

KONYA TEPEKÖY BELEDİYESİ'NİN KURULUŞU
Cumhuriyet döneminde 1955 yılında şubat ayı içerisinde belediyelik olmuştur. 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=